Θεσσαλονίκη, τέλη 20ου - αρχές 21ου αιώνα

Εικόνες της Θεσσαλονίκης ]

 Εκκλησίες

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Ο Άγιος Δημήτριος με δύο παιδιά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Μορφή αγγέλου από το ψηφιδωτό του τρούλου της Αγίας Σοφίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

 Κιονόκρανο με ανεμίζοντα φύλλα από την Αγία Σοφία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η περιοχή του ναού Αγίας Σοφίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η δυτική όψη του ναού της Αγίας Σοφίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η ανατολική όψη του ναού της Αγίας Σοφίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Κρύπτη του Αγίου Δημητρίου. Οι μυροδόχες δεξαμενές της Κρύπτης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου από τη δυτική πλευρά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η βόρεια πλευρά του ναού του Αγίου Δημητρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η κρύπτη κάτω από το Άγιο Βήμα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Σ' αυτό το ρωμαϊκό λουτρό, σύμφωνα με την παράδοση, μαρτύρησε ο πολιούχος Άγιος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

alt

Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

 Ο ναός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

 Ο Προφήτης Ηλίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός του Αγίου Μηνά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η Λαοδηγήτρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός της Υπαπαντής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Μονή Αγίας Θεοδώρας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός. Ένα θαύμα του Αγίου Νικολάου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Κώστας Φλέγκας, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η Παναγία των Χαλκέων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

 alt

Αχειροποίητος. Εσωρράχιο της τοξωτής κιονοστοιχίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Αχειροποίητος. Δυτική όψη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Ο ναός Κύριλλου και Μεθόδιου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

 alt

Η Νέα Παναγία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η Παναγούδα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Παρεκκλήσιο Αγίου Ευθυμίου. Η μετάληψη του οίνου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Κώστας Φλέγκας, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Δύο θέματα από τη ζωή του Αγίου Ευθυμίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Κώστας Φλέγκας, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η Παναγία Δεξιά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

 Άγιοι Απόστολοι: Η Μεταμόρφωση (λεπτομέρεια)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Κώστας Φλέγκας, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ 

alt

Άγιοι Απόστολοι: ο Μωυσής (λεπτομέρεια)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Κώστας Φλέγκας, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

 Αγία Σοφία, ο ομφαλός της πόλης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

 alt

Ο ναός του πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Η μεγάλη βασιλική χτίστηκε τον 5ο αιώνα πάνω σε ρωμαϊκό λουτρό, όπου μαρτύρησε ο Άγιος το 303 μ.Χ. Κάηκε αρκετές φορές - η τελευταία το 1917 -  αλλά διατήρησε πολλά ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά μέλη από τον 5ο ως τον 15ο αιώνα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

 alt

Το μεσαίο κλίτος και το Άγιο Βήμα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Η εκκλησία της του Θεού Σοφίας, η Αγία Σοφία των Θεσσαλονικέων, χτίσμα του 7ου αιώνα, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του χριστιανικού κόσμου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

alt

Η εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων (χαλκωματάδων) χτίστηκε το 1028, στην περιοχή όπου από τη ρωμαϊκή εποχή υπήρχαν εργαστήρια χάλκινων ειδών (οικιακά και εκκλησιαστικά σκεύη κ.α.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

alt

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, χτίσμα του 14ου αι. με θαυμάσιες τοιχογραφίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

alt

Μονή Λατόμου, Όσιος Δαβίδ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Όσιος Δαβίδ. Ψηφιδωτό αψίδας ιερού και λεπτομέρεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Το "Όραμα του Ιεζεκιήλ", το θαυμάσιο ψηφιδωτό (τέλη 5ου - αρχές 6ου αι.) στην κόγχη του ιερού βήματος της εκκλησίας στη μονή Λατόμου, γνωστή ως Όσιος Δαβίδ, στην πάνω πόλη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

alt

Μονή Βλατάδων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

"Οι τρεις παίδες εν καμίνω", τοιχογραφία από το καθολικό της μονής Βλατάδων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η πατριαρχική Μονή Βλατάδων, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα, δεσπόζει στην πάνω πόλη. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της φιλοτεχνήθηκαν κατά το 1360 - 1380

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη 

alt

Η καθολική εκκλησία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Νυχτερινή θέα της πόλης από τη νεόδμητη εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στις παρυφές του Σέιχ Σου. Ο Απόστολος Παύλος πέρασε το 50 μ.Χ. από τη Θεσσαλονίκη και ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Οι δύο "προς Θεσσαλονικείς" επιστολές του Παύλου θεωρούνται βασικά κείμενα της χριστιανοσύνης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI, Φωτογρ. Γιώργος και Γιάννης Ζαρζώνης, Εκδόσεις Ζαρζώνη

 alt

Αρχείο φωτογραφιών Δήμου Θεσσαλονίκης

alt

alt

Ο βυζαντινός ναός της Αγίας Αικατερίνης.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

alt

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου Ορφανού.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης στον ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες,η Εκδ. Αλέξανδρος

alt

alt

Η Αχειροποίητος

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός της Αγίας Σοφίας, βυζαντινός ναός ρυθμού βασιλικής.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ.Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Η Αγία Σοφία το 1918 με τον τρούλο του καμπαναριού της άθικτο και το σιντριβάνι του προαυλίου της. Στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ο τρούλος αυτός αποκόπηκε από μια ιταλική βόμβα. Λείψανά του υπάρχουν σήμερα κοντά στην έξοδο του προαυλίου της.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ψηφιδωτό του ναού Αγίου Δημητρίου. Εικονίζονται ο Άγιος Δημήτριος με δύο παιδιά (7ος αι.).

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ψηφιδωτό του Ναού του Αγίου Δημητρίου: Ο Άγιος ανάμεσα στους δύο κτήτορες του ναού (7ος αίώνας).

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Εδώ φυλάσσονται σήμερα τα λείψανα του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, που επιστράφηκαν το 1980 από την Ιταλία, όπου τα είχαν μεταφέρει οι Σταυροφόροι.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός του Οσίου Δαβίδ (5οςαι.)

alt

Το"Όραμα του Ιεζεκιήλ", περίφημο ψηφιδωτό στην κόγχη του ιερού του Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο ο νεαρός Χριστός με τα σύμβολα των 4 Ευαγγελιστών και ο προφήτης Ιεζεκιήλ.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

alt

Ο βυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός του Αγίου Μηνά.

alt

Εσωτερικό του ναού του Αγίου Μηνά.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Ο βυζαντινός ναός του Προφήτη Ηλία, αριστούργημα βυζαντινής ναοδομίας

alt

Διάκοσμος με πλινθοδομή στο βυζαντινό ναό του Προφήτη Ηλία.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναϊσκος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοντά στην Καμάρα.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός της Παναγίας Λαγουδιανής ή Λαοδηγήτριας.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Η μονή Αγ. Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας σε χαλκογραφία του 1893. Στο κέντρο η αυτοκράτειρα και αγία Θεοφανώ,που ίδρυσε τη Μονή το 888, και δεξιά της η Αγία Αναστασία, που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ.Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός της Υπαπαντής, απέναντι από την Καμάρα.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ.Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος,Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Το κωδωνοστάσιο του ναού της Νέας Παναγίας.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ.Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Η Μονή Βλατάδων σε παλιά φωτογραφία. Πίσω δεξιά διακρίνεται ο Πύργος της  Αλύσεως και αριτσερά στο βάθος το Επταπύργιο

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Πρόστωο του ναού στη Μονή Βλατάδων.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μονή Βλατάδων, όπως είναι σήμερα.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στην Εγνατία υπήρξε μητρόπολη των χριστιανών επί Τουρκοκρατίας.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο ναός της Παναγίας Γοργοεπηκόου (Παναγούδας).

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Ο Άγιος Χαράλαμπος, μετόχι της Μ. Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

ΙΗ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Χριστιανική Θεσσαλονίκη".

Σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Βλατάδων

λθ΄ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης Αντιδημαρχία Πολιτισμού

alt

ΙΗ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Χριστιανική Θεσσαλονίκη".

Σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Βλατάδων

λθ΄ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης Αντιδημαρχία Πολιτισμού

alt

Υδατογραφία από το Ναό του Αγίου Δημητρίου

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, Θεσσαλονίκη 1983 - 1993, Δήμος Θεσσαλονίκης

alt

Κρύπτη του Ιερού Ναού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 2004

Δήμος Θεσσαλονίκης

alt

Απόσπασμα ψηφιδωτού από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 2004

Δήμος Θεσσαλονίκης

alt

Ναός Αγίας Σοφίας: Ο ναός καταστράφηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στην πυρκαγιά του 1890 και ανακαινίστηκε το 1910, με την ευκαιρία της επίσκεψης του σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ στη Θεσσαλονίκη. Η φωτογραφία είναι του 1916

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2300 ΧΡΟΝΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Ο ναός Αγίου Νικολάου του Τρανού (1864) στη σημερινή πλατεία Αρχαίας Αγοράς (καταστράφηκε στηγ μεγάλη πυρκαγιά του 1917).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2300 ΧΡΟΝΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης

alt

Ναός Αγίων Αποστόλων (παλιά καρτ-ποστάλ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2300 ΧΡΟΝΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης

alt

Ο ναός Αγίου Γρηγορίου Παλαμά (Μητρόπολη) στις αρχές του αιώνα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2300 ΧΡΟΝΙΑ, Δήμος Θεσσαλονίκης

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

alt

Η Αγία Σοφία

Αρχείο φωτογραφιών Δήμου Θεσσαλονίκης

alt

Άγνωστος άγιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Η Ανάληψη, η κεντρική παράσταση του ψηφιδωτού του τρούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, Χρίστος Ζαφείρης, Φωτογρ. Γιώργος Πούπης, Εκδόσεις  ΕΞΑΝΤΑΣ

alt

Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας Χαλκέων.

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος,  Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος

alt

Το αγίασμα του Ιωάννου Προδρόμου, κοντά στην Αγία Σοφία

Θεσσαλονίκη Ιστορία της πόλης και του Δήμου, Ιστορικοί συγγραφείς, Εποπτεία Ν.Κ. Μουτσόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης Ν. Καραμανλής, Επιμελητής Έκδοσης  Αρ. Κεσόπουλος, Φωτογραφίες Εκδ. Αλέξανδρος, Αρχείο καρτών Ν. Χόρμπου, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και άλλες, Εκδ. Αλέξανδρος